Opleidingen, toelatingseisen en baankansen

Opleidingen, toelatingseisen en baankansen

Als je wilt werken in de sector zorg en welzijn, dan wil je vast weten welke opleidingen er zijn. En welk toelatingseisen deze onderwijsinstellingen stellen. En als je dan eenmaal de opleiding hebt gedaan, hoe groot is dan de kans op een baan? We vertellen het je allemaal!

Opleidingen

De opleidingen waarmee je binnen de sector zorg en welzijn kunt gaan werken, zijn ingedeeld in zes niveaus. Binnen zorg en welzijn zijn er honderden opleidingen. Wij richten ons op de zorg- en welzijnsopleidingen in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. In deze regio’s kun je een opleiding volgen bij de volgende onderwijsinstituten.

Toelatingseisen

Elk opleidingsniveau heeft zijn eigen toelatingseisen. Hieronder geven wij aan welke eisen dat zijn:

  • Niveau 1: geen vooropleiding vereist.
  • Niveau 2: Vmbo basis beroepsgerichte leerweg / Diploma niveau 1.
  • Niveau 3: Vmbo Kb / G / T leerweg / Vbo met 2 vakken op C, rest op B-niveau / Mavo / Overgangsbewijs 3 - 4 havo / Diploma niveau 2.
  • Niveau 4: Vmbo Kb / G / T leerweg / Lbo met 4 vakken op D-niveau en 2 op C-niveau / Mavo met 4-6 vakken op D-niveau / Overgangsbewijs 3 - 4 havo/ Diploma niveau 3.
  • Niveau 5 (hoger beroepsonderwijs, hbo): Havo / Vwo / Diploma niveau 4.
  • Niveau 6 (wetenschappelijk onderwijs, wo): Vwo / Diploma niveau 5

Baankansen

Het vinden van een baan in de zorg en welzijn is vrij groot. Door de veelzijdigheid in werkvelden zijn er ook volop mogelijkheden om door te groeien. Zo kun je nadat je in een verzorgingshuis hebt gewerkt, bijvoorbeeld aan de slag in een ziekenhuis. Of misschien wil je wel werken in een huisartsenpraktijk. De mogelijkheden zijn talrijk, afhankelijk van jouw ambitie.
Veel zorg- en welzijnsorganisaties stimuleren hun medewerkers om door te stromen naar een hoger niveau. Daarmee word je dus geholpen bij je verdere ontwikkeling. Misschien ga je nog wel een opleiding volgen. Veel ziekenhuisverpleegkundigen maken op deze manier bijvoorbeeld de overstap naar wijkverpleging.