Jeugdzorg

Werken in de Jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg kun je in verschillenden functies kinderen en jongeren helpen bij problemen. Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind, de jongere of voor het hele gezin. In sommige gevallen wonen de kinderen of jongeren niet meer thuis maar binnen een instelling, omdat er problemen zijn in het gezin die de ontwikkeling van het kind of jongere ernstig verstoren. Op basis van een behandelplan worden deze kinderen of jongeren begeleidt in hun ontwikkeling en zelfstandigheid.

Opleidingen

ROC Mondriaan & ROC ID College
Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3
Sociaal cultureel werker niveau 4       
Sociaal maatschappelijk dienstverlener niveau 4    
Jeugd & Gezinswerk niveau 4 
Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen niveau 4  


De Haagse Hogeschool & Hogeschool InHolland
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Sociaal Pedagogische Hulpverlening   
Culturele en maatschappelijke vorming