Revalidatiezorg

Werken in de Revalidatiezorg

Zorg in een revalidatiecentrum kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidssituatie bij mensen met verschillende soorten aandoeningen. Revalidatie richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Revalidatiezorg kan plaatsvinden in een revalidatie-instellingen, ziekenhuis, verpleeghuis of bij een specialist. Tijdens de behandeling krijg je te maken met verschillende behandelaars met verschillende expertises, die nauw met elkaar samenwerken. Samen vormen zij het behandelteam. Er zijn diverse beroepen in de revalidatiezorg, zoals; fysiotherapeut; ergotherapeut; logopedist; othopedagoog; psycholoog; verpleegkundige; cognitief trainer; bewegingsagoog; prothese- en orthesemaker; orthopedisch schoenmaker.

Organisaties

Opleidingen