Welzijn

Werken in Welzijn

Om ervoor te zorgen dat mensen (weer) actief deelnemen aan de samenleving vang je mensen op en helpt hen hun problemen zo goed mogelijk op te lossen. Wanneer je in de welzijnsector werkt krijg je te maken met verschillende doelgroepen. Voorbeelden van taken die onder welzijnswerk vallen zijn

het opzetten van activiteiten in buurthuizen en jongerencentra. Ook kan je werken in de maatschappelijke opvang voor drugsverslaafden of daklozen. Als welzijnswerker werk je met verschillende soorten cliënten. Dat doe je niet alleen, je collega's helpen je. Het werken in welzijn bestaat ook uit het samenwerken met instanties als de gemeente, de politie, uitkeringinstanties, etc.

Organisaties

Careyn
Leger des Heils        
Perspektief  
Pieter van Foreest      
Respect Zorggroep        
Saffier de Residentiegroep         
Stichting Welzijn Rijswijk         
VÓÓR Welzijn        
Xtra plus         
Zebra

Opleidingen

ROC Mondriaan & ROC ID College
Zorghulp niveau 1       
Helpende zorg en welzijn niveau 2      
Verzorgende/ Verzorgende individuele gezondheidszorg niveau 3         
Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3    
Sociaal cultureel werker niveau 4  

De Haagse Hogeschool & Hogeschool InHolland  
 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening     
Sociaal Pedagogische Hulpverlening        
Culturele en maatschappelijke vorming

Vacatures Welzijn

Kijk hier voor alle vacatures in Welzijn.