Geplaatst op: 08-03-2018Naar overzicht

Gertrude van den Brink genomineerd voor Zorgmanager van het Jaar 201808 mrt 2018

Gertrude van den Brink, bestuursvoorzitter van Middin, is genomineerd voor de prijs van de Zorgmanager van het Jaar 2018.

Deze prestigieuze prijs wordt toegekend aan de manager in de gezondheidszorg die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden door bijzondere prestaties.

Als bestuurder heeft Van den Brink de kernwaarden herijkt en samen met teams binnen Middin een nieuwe visie opgesteld: ‘Middin-kompas’. Dit kompas geeft intern richting aan de organisatie en helpt om antwoord te geven op nieuwe vragen vanuit de samenleving.

Oog voor mensen met een beperking Naast haar werk bij Middin is Van den Brink bestuurslid bij Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) met als aandachtgebieden Wet langdurige zorg en Forensische zorg. Zij maakt zich sterk om de zorg regelarmer en persoonsvolgender te maken. Daarnaast vraagt zij aandacht voor de inzet van expertise uit de gehandicaptenzorg in de strafrechtketen. Frank Bluiminck, directeur VGN: “Gertrude is een echte ambassadeur voor de gehandicaptenzorg. Ze is trots op de dagelijkse praktijk en zeer gedreven om te verbeteren en vernieuwen. Daarmee is ze een inspiratiebron voor mij en velen in de sector.”

Als lid van het Schakelteam personen met verward gedrag zet Van den Brink zich in voor het groeiende aantal mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die zich staande moeten houden in een steeds complexer wordende samenleving. Onno Hoes, voorzitter Schakelteam: ”Gertrude is een zeer betrokken bestuurder, die continu oog heeft voor mensen met een beperking. Door de charmante èn indringende wijze waarop zij het steeds weer agendeert, geloof ik dat zij werkelijk het verschil maakt.”