Geplaatst op: 17-06-2019Naar overzicht

Bijzondere samenwerking bij Ipse de Bruggen17 jun 2019

Bijzondere samenwerking tussen co-onderzoeker en cliënt Kim Franse en onderzoeker Marion Matthijssen

Juist in aanloop op de internationale Dag van de Samenwerking op zaterdag 6 juli 2019 zijn cliënt Kim Franse van zorginstelling Ipse de Bruggen en onderzoeker Marion Matthijssen een bijzondere samenwerking gestart. Kim treedt in het onderzoek naar het maken van keuzes door mensen met een verstandelijke beperking namelijk op als co-onderzoeker. En omdat zij zelf een verstandelijke beperking heeft óók als ervaringsdeskundige.

In het onderzoek Op weg naar zelf kiezen van Kim Franse en Marion Matthijssen spelen cliënten met een verstandelijke beperking de hoofdrol. Niet alleen nemen cliënten van Ipse de Bruggen deel aan het onderzoek, maar treedt cliënt Kim op als co-onderzoeker. Zo bepalen Marion van het onderzoeksbureau Disability Studies en Kim samen de thema’s, de vorm van het onderzoek en de inhoud van de gesprekken die worden gevoerd. Ook bespreken zij samen de informatie die zij verzamelen. Marion: “Kim is een absolute ervaringsdeskundige die ik heel hard nodig heb in het onderzoek. En wat haar zo ver brengt is de innerlijke kracht die ze heeft zich ergens in vastbijten, geen slachtoffer zijn, vooruit willen komen, laten zien aan de buitenwereld dat je het kan”.

Onderzoeksopzet
In het onderzoek naar zelf kiezen staat het maken van keuzes door cliënten met een verstandelijke beperking centraal. Iedereen heeft te maken met beslissingen in het leven. Als je een verstandelijke beperking hebt, zijn er vaak mensen die je daarbij helpen. Waarin kiezen cliënten zelf en waarin juist niet? En hoe ervaren cliënten de ondersteuning bij het maken van keuzes? En welke factoren zijn van invloed voor begeleiders en verwanten in het ondersteunen bij het keuzes maken van cliënten? Vragen die door middel van het onderzoek moeten worden beantwoord.

Interviews en focusgroep
Kim en Marion hebben inmiddels samen de cliënten van Ipse de Bruggen die deelnemen aan het onderzoek in hun eigen woning bezocht en geïnterviewd. Verder is een focusgroep georganiseerd. Hieraan hebben ook ouders van cliënten en persoonlijk begeleiders deelgenomen. Kim heeft bedacht dat het zinvol zou zijn om de cliënten te vragen op een whiteboard met een emoticon aan te geven hoe ze zich voelen en ook om hun leven een rapportcijfer te geven. Vervolgens werd met elkaar gesproken over de onderzoeksvragen.

Ervaringsdeskundige
Marion en Kim praten veel over het onderwerp van het onderzoek. Marion realiseerde zich al snel dat zelf keuzes maken in het leven van Kim heel anders gaat dan in haar eigen leven. Ze ervaren samen dat het onderzoek gaat over vrijheid in het algemeen, keuzevrijheid, op eigen kracht kunnen handelen en over zelfredzaamheid. Kim is daarom volgens Marion een enorme verrijking voor dit onderzoek. De komende tijd komt de focusgroep nog tweemaal bijeen. Daarna volgt weer een aantal interviews met cliënten. Eind 2019 worden de resultaten van deze bijzondere samenwerking gepresenteerd.

Ipse de Bruggen
Ipse de Bruggen is met 5500 cliënten, 5500 medewerkers en bijna 400 locaties de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor mensen met een (licht) verstandelijke en/of meervoudige beperking. Al meer dan honderd jaar zorgen wij voor hen. Wij zijn gespecialiseerd in complexe zorgvragen. Dankzij onze ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is. Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk.