ZWconnect

ZWconnect is een feit

Werkgeversorganisaties ZorgZijn Werkt en Care2Care zijn gefuseerd en gaan samen verder als ZWconnect. Dat betekent dat het Zorg en Welzijn Plein voortaan onder het beheer valt van deze nieuwe werkgeversvereniging. 

Voor jou als medewerker in de sector Zorg & Welzijn of werkzoekende verandert er niet veel. Op het Zorg en Welzijn Plein blijf je alle informatie vinden over leren en werken in Zorg & Welzijn.


Nieuwe regio

Naast de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord, wordt door de fusie ook de regio Rijn Gouwe bediend. Dat betekent dat werkgevers uit deze regio voortaan hun vacatures op het Zorg en Welzijn Plein zullen plaatsen, in plaats van de voormalige loopbaanportal van Care2Care. Daarnaast lees je nu op ons Infopunt ook meer over de onderwijsmogelijkheden in Rijn Gouwe. 


ZWconnect biedt nieuwe kansen

Om de continuïteit van goede zorg en welzijn te kunnen waarborgen, voor nu en in de toekomst, streeft ZWconnect naar voldoende en goed gekwalificeerd personeel waarbij arbeidsmarkt-vraagstukken geen reden mogen zijn om niet in de zorgvraag te kunnen voorzien. De nieuwe organisatie biedt veel nieuwe kansen. ‘Er zijn in beide organisaties veel successen waar we op kunnen voortborduren.’ aldus nieuwe bestuursvoorzitter Sam Schoch. ‘Tegelijkertijd wil ik graag samen kijken waar we meer impact kunnen maken. Ik zie bijvoorbeeld nog veel kansen voor samenwerking in het onderwijs en in zorgtechnologie. Gezien de arbeidsmarktfrictie hebben we niet de luxe om op één paard te wedden, dus ZWconnect zal op verschillende domeinen actief zijn en impact organiseren.’


Nieuwe naam

Coralie Elmont, directeur ZWconnect; ‘In de praktijk werkten ZorgZijn Werkt en Care2Care al nauw samen. We richten ons op dezelfde arbeidsmarktproblematiek binnen Zorg en Welzijn en hebben veel overlap in ons netwerk en samenwerkingspartners. De nieuw gekozen naam past hierbij. De naam ZWconnect is kort en krachtig en zegt precies waar wij als werkgeversorganisatie voor staan: verbinding. Tussen werkgevers onderling, tussen diverse specialisaties, tussen zorg en welzijn en overheden… en natuurlijk tussen de twee organisaties waar ZWconnect uit is ontstaan. We bieden een sterk regionaal netwerk dat verbindt, kennis deelt, inspireert, activeert en faciliteert. Dat is belangrijk, want samen staan we sterk en kunnen we de zorgvraag van de toekomst aan.’


Vertrouwen in de toekomst

Coralie Elmont kijkt uit naar de toekomst. ‘Ik heb er vertrouwen in dat al onze leden zich betrokken, welkom en gefaciliteerd voelen in de nieuwe organisatie. En dat we door gezamenlijk op te trekken de arbeidsmarktvraagstukken met nog meer daadkracht aan kunnen pakken. Tegelijkertijd blijven we ervoor zorgen dat er goede onderlinge verbinding in het netwerk blijft. We doen dit vanuit de gedachte; groots denken, lokaal samen doen!’