Den Haag

Kentalis

Adres
Westeinde 128 128
2512 HE Den Haag
Over de organisatie
Al meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.

We zijn er ook voor de omgeving
We zijn er voor cliënten en leerlingen, maar we zijn er ook voor hun omgeving. Graag helpen en informeren we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties.

Kentalis zet zich in
Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. Onze klanten krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de taal en communicatie. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Door kennis te ontwikkelen, toe te passen en te delen, verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Onze getallen
Verspreid over het land, telt Kentalis:
- 17 scholen voor speciaal onderwijs
- 6 audiologische centra
- ongeveer 5.800 leerlingen, waarvan 2.500 ambulant
- ongeveer 6.800 zorgcliënten
- ongeveer 15.000 audiologiepatiënten
- ongeveer 4.500 medewerkers
Branches
Gehandicaptenzorg
Gemeenten
Den Haag