Rijswijk

Stichting Rijswijkse Kinderopvang

Adres
Martin Campslaan 3
2286 SB Rijswijk
Over de organisatie
We zijn een professionele kinderopvangorganisatie actief in de regio Haaglanden met meer dan 35 vestigingen en een breed en gevarieerd kinderopvangaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We werken samen met gemeenten, basisscholen, internationale bedrijven en organisaties en jeugdinstellingen en kunnen zo maatwerk bieden.
Breed en gevarieerd kinderopvangaanbod

Onder onze paraplu vind je kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (incl. voorschoolse opvang) en gastouderopvang. Ook hebben we peuterspeelzalen en verzorgen we de coördinatie van de overblijf op een aantal basisscholen.
Kinderopvang op maat

In een groot aantal peuterspeelzalen en enkele kinderdagverblijven bieden we een programma van voor- en vroegschoolse educatie. In onze Wereldplein-kindercentra ontvangen wij kinderen van ouders die inburgeren of in een re-integratietraject naar werk zitten. Ook hebben we een aantal internationaal georiënteerde kinderdagverblijven. De buitenschoolse opvang werkt nauw samen met de basisschool of een school van het speciaal basisonderwijs. Want bij ons is ook plek voor kwetsbare kinderen.
Ook voor gastouderopvang
Ons Gastouderbureau biedt mogelijkheden voor gastouderopvang aan huis of als gastouder bij een gezin thuis. Het gastouderbureau is actief in Rijswijk, Ypenburg, Voorburg, Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw.
Sterk in pedagogiek
De pedagogische kwaliteit is de kern van ons kinderopvangaanbod en die ligt opgesloten in de deskundigheid van onze pedagogische medewerkers. Speerpunten in ons werken met kinderen zijn ontwikkelingsgericht en activiteitengericht werken. Ze willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Daarnaast moet het in onze kindercentra natuurlijk ook gewoon leuk en gezellig zijn.

Binnen ons kinderopvangaanbod is veel ruimte voor pedagogische diversiteit. Sommige kindercentra werken met bijzondere doelgroepen en/of methodes voor ontwikkelingsgericht werken en elk kindercentrum werkt met een pedagogisch thema. Als pedagogisch medewerker lever je een bijdrage aan het pedagogisch plan van aanpak van het kindercentrum en elke dag weer breng je dit in de praktijk in de omgang met de kinderen, ouders en met elkaar, maar bijvoorbeeld ook in het activiteitenaanbod voor kinderen.
Kinderopvang EigenWijs

Kinderopvang EigenWijs heeft een geheel eigen aanbod van zowel hele dagopvang (0-4 jaar) als buitenschoolse opvang. EigenWijs werkt vanuit een visie geïnspireerd op de filosofie van Reggio Emilia, waarin creativiteit, natuur, activiteiten en uitdaging voor kinderen belangrijke elementen zijn. Kinderopvang EigenWijs heeft een eigen website en is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang.
Branches
Kinderopvang
Gemeenten
Rijswijk